Đăng ký Khoá học

Bạn vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để hưởng ưu đãi khi đăng ký chương trình trong thời gian diễn ra sự kiện Nghề Life Coach

Đăng ký: Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp

Giá gốc: 46.200.000 VND.

Giá ưu đãi: 43.890.000 đồng

Đăng ký ngay!

(Thanh toán toàn bộ)

Đăng ký: Legacy Mentoring

Lựa chọn 1: Đăng ký khoá học LEGACY MENTORING

Giá ưu đãi: 215.600.000 đồng

Đăng ký Legacy mentoring! Đặt cọc 60tr (*)

(*) Học viên có thể đặt cọc trước 60.000.000 đồng trong thời gian diễn ra sự kiện, khoản còn lại thanh toán trong vòng 1 tuần.

Z3542875216050 D6a399a2a5801c9e85aaa999ed2a6b46

Lựa chọn 2: Đăng ký Combo 02 khoá học trong thời gian diễn ra sự kiện

261.800.000 VND

Giá ưu đãi:  247.000.000 đồng

Đăng ký COMBO! Đặt cọc 60tr (*)

(*) Học viên có thể đặt cọc trước 60.000.000 đồng trong thời gian diễn ra sự kiện, khoản còn lại thanh toán trong vòng 1 tuần

Z3542875216050 D6a399a2a5801c9e85aaa999ed2a6b46

+

Khai Vấn (không Thời Gian)

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Thông tin chuyển khoản:

  • Tài khoản: Trần Tiến Công
  • Ngân hàng: TPBank
  • Tài khoản: 07063009001
  • Nội dung: Họ tên – SĐT – Tên chương trình 
Qr Ttc

Liên hệ hỗ trợ:

Trong trường hợp bạn cần tư vấn thêm về lớp học, vui lòng liên hệ:

  • Mr. Biên – 0916.363.333
  • Mr. Lâm – 0962.299.821
  • Ms. Quỳnh – 0363.331.805